Referencje

Zaufali nam

Naszymi partnerami i klientami są firmy z branży farmaceutycznej.
Sprawdź dla kogo pracujemy!

Orkla

Dla firmy Orkla w latach 2015 – 2019 świadczyliśmy usługi doradcze związane z dostosowaniem działalności firmy do nowych wymogów Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych, stworzeniem i wdrożeniem procedur Systemu Zarządzania Jakością w prowadzonej przez spółkę hurtowni farmaceutycznej, oraz z sukcesem przeprowadziła projekt

Czytaj więcej

Allergan

Dla firmy Allergan wykonaliśmy doradztwo w zakresie zagadnień prawa farmaceutycznego, w tym wymogów nowej Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, a w szczególności wykonanie audytu dokumentacji, sporządzenie procedur operacyjnych, systemowych i innych dokumentów, udział w konsultacjach oraz udział w kontrolach przeprowadzanych przez organy

Czytaj więcej

Alvogen

Wspieramy firmę Alvogen w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Nasi eksperci pomagają nie tylko w bieżących procesach, ale przede wszystkim przy kompleksowym przystosowaniu przedsiębiorstwa do wymogów

Czytaj więcej

B Braun

W 2019 roku przeprowadziliśmy projekt doradczy związany z dostosowaniem działalnościKlienta do wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i wdrożenia procedur zarządzania jakością z tym

Czytaj więcej

Asclepios SA

Dla spółki Asclepios SA przeprowadziliśmy w latach 2015-2016 usługi doradcze w zakresie wymogów prowadzenia działalności związanej z przechowywaniem i dystrybucją produktów

Czytaj więcej

Boehringer Ingelheim

Usługi jakie świadczyliśmy dla firmy Boehringer Ingelheim obejmowały m.in. wdrożenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymogami Dobrej Praktyki

Czytaj więcej

Bracco

Zakres świadczonych usług dla firmy Bracco obejmował doradztwo w zakresie zagadnień prawa farmaceutycznego, w tym wymogów Dobrej Praktyki

Czytaj więcej

Movida

Wzięliśmy udział w konferencji „Dystrybucja i logistyka w farmacji”, gdzie objęliśmy partnerstwem merytorycznym to wydarzenie. Prezes Centrum DPD Sp. zo.o. Jan Pietraszek wygłosił wykład pt: „Dobra Praktyka

Czytaj więcej

Novo nordisk

W latach 2014 – 2015 świadczyliśmy usługi doradcze związane z dostosowaniem działalnościfirmy do nowych wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i wdrożenia procedur zarządzania jakością z tym

Czytaj więcej

KMM Logistics

KMM Logistics to Klient dla którego dostosowaliśmy jego działalność do nowych wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, stworzyliśmy i wdrożyliśmy procedury Systemu Zarządzania Jakością związane z

Czytaj więcej

Merck

W 2020 roku zakończyliśmy prace nad wdrożeniem procedur związanych z nowymi wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w spółce Merck. Zakres działań obejmował m.in. audyt prowadzonej przez Merck hurtowni farmaceutycznej, a także jakościowe aspekty prowadzonej

Czytaj więcej

Nettle

W latach 2016-2017 wykonaliśmy usługę doradczą w zakresie dostosowania do wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Świadczone usługi obejmowały wykonanie audytu dokumentacji, sporządzenie procedur i innych dokumentów spółki, udział w konsultacjach i

Czytaj więcej

Polar

Polar Logistics Poland Sp. z o.o. to klient dla którego wykonaliśmy usługę doradczą wspierającą dostosowanie działalności do wymogów prowadzenia działalności związanej z dystrybucją i przechowywaniem produktów leczniczych, a w szczególności w zakresie dopełnienia nowych wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i wdrożenia Systemu

Czytaj więcej

Recordati Polska

Dla Recoradati Polska przeprowadziliśmy audyt i wdrożyliśmy usprawnienia pomocne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni

Czytaj więcej

RGW Express

Dla RGW Express wykonaliśmy usługę wdrożenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i spedycji produktów

Czytaj więcej

Sinclair Pharma

Dla Sinclair Pharmaceuticals Ltd z siedzibą w Chester, Wielka Brytania, w okresie maj – czerwiec 2021 r. przeprowadziliśmy usługi doradcze związane z przestrzeganiem wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w tym wykonaliśmy audyt GDP podwykonawcy transportowego i jakościowych aspektów jego

Czytaj więcej

Ismed sp.j.

Dla Hurtowni Farmaceutycznej Ismed przeprowadziliśmy usługi doradcze związane z dostosowaniem działalności firmy do nowych wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, stworzeniem i wdrożeniem procedur Systemu Zarządzania Jakością związanych z

Czytaj więcej

Solpharm

Dla firmy Solpharm wykonaliśmy audyt działalności hurtowni farmaceutycznej z uwzględnieniem wymogów nowej Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, a w szczególności wykonanie audytu dokumentacji, pomieszczeń i urządzeń hurtowni

Czytaj więcej

UCB Pharma

Dla UCB Pharma świadczyliśmy usługi doradcze w zakresie wymogów prowadzenia działalności związanej z dystrybucją i przechowywaniem produktów leczniczych, a w szczególności w zakresie spełnienia przez naszą organizację nowych wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z tymi

Czytaj więcej

Gilead

W latach 2015 – 2019 świadczyliśmy na rzecz Gilead usługi doradcze związane z dostosowaniem działalności firmy do nowych wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni

Czytaj więcej

Pierre Fabre

W latach 2015-2016 przeprowadziliśmy usługi doradcze w zakresie wymogów prowadzenia działalności związanej z dystrybucją i przechowywaniem produktów leczniczych i spełnienia przez klienta wymogów Dobrej Praktyki

Czytaj więcej

Amgen

Dla Amgen Sp. z o.o. będącej właścicielem hurtowni farmaceutycznej świadczyliśmy usługi w zakresie wsparcia procesu walidacji systemu zarządzania gospodarką magazynową w hurtowni farmaceutycznej (system HAL). Wykonaliśmy kwalifikacje w zakresie IQ, OQ, PQ, przygotowaliśmy wsparcie i testy procesów walidacyjnych a także pełną

Czytaj więcej

Poznaj naszą ofertę

Kompleksowo zajmujemy się wprowadzaniem produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych na rynek polski, systemami zarządzania jakością, systemami IT, a także walidacją i mapowaniem procesów. Świadczymy usługi doradcze i audytorskie, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w konferencjach.

Oferta

Walidacja systemów i procesów

Świadczymy usługi w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych, interfejsów (EDI), systemów monitoringu temperatury i wilgotności.

Mapowanie i kwalifikacja

Centrum DPD posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur.

Transport / magazyny

Centrum DPD posiada praktyczne doświadczenie w zakresie transportu oraz przechowywania produktów.

Szkolenia / Warsztaty / Konferencje

Nasi eksperci prowadzą szkolenia i warsztaty, a także dzielą się wiedzą na konferencjach branżowych.

Doradztwo bieżące i projektowe

Zapewniamy bieżące wsparcie dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznych.

Rozwiązania IT

Wraz z naszym partnerem technologicznym oferujemy sprawdzone, funkcjonujące na rynku rozwiązanie w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Systemy zarządzania jakością

Tworzymy i wdrażamy kompleksowe systemy zarządzania jakością w hurtowniach farmaceutycznych.

Audyty i Inspekcje

Przeprowadzamy audyty kwalifikacyjne operatorów logistycznych oraz podwykonawców w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych.