Certyfikat GDP

Certyfikat GDP jest certyfikatem dla firmy transportowej, który potwierdza spełnienie najwyższych wymagań stawianych przez Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Posiadanie Certyfikatu daje możliwość świadczenia usług dla branży farmaceutycznej oraz logistyki badań klinicznych.

Certyfikat GDP wydawany jest na okres 3 lat, uwzględniając konieczność przeprowadzenia 2 audytów sprawdzających.

Uzyskanie Certyfikatu GDP gwarantuje, że podmiot posiada:

 • Politykę Walidacyjną oraz Główny Plan Walidacji
 • Analizę ryzyka
 • Kwalifikację procesu transportu
 • Procedury i instrukcje dotyczące zasad spedycji, załadunku, transportu i rozładunku produktów
 • Procedury obsługi reklamacji i zwrotów
 • Procedury postępowania awaryjnego
 • Procedury audytów wewnętrznych
 • Procedury ubezpieczeniowe
 • Procedury bezpieczeństwa transportu
 • Kwalifikację personelu
 • Kwalifikację podwykonawców, w tym umowy jakościowe
 • Kwalifikację pojazdów transportowych obejmującą:
 • Mapowanie skrzyń ładunkowych pojazdów
 • Kontrolę dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej pojazdów
 • Kwalifikację urządzeń pomiarowych używanych podczas transportu
 • Program higieny skrzyń ładunkowych pojazdów
 • Przeszkolony, objęty certyfikatem DPD, personel związany z dystrybucją

Poznaj naszą ofertę

Pracujemy kompleksowo: od audytów poprzez walidację po wdrożenia, przystosujemy Twoje przedsiębiorstw do nowych wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Oferta

Walidacja systemów i procesów

Świadczymy usługi w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych, interfejsów (EDI), systemów monitoringu temperatury i wilgotności.

Mapowanie i kwalifikacja

Centrum DPD posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur.

Transport / magazyny

Centrum DPD posiada praktyczne doświadczenie w zakresie transportu oraz przechowywania produktów.

Szkolenia / Warsztaty / Konferencje

Nasi eksperci prowadzą szkolenia i warsztaty, a także dzielą się wiedzą na konferencjach branżowych.

Doradztwo bieżące i projektowe

Zapewniamy bieżące wsparcie dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznych.

Rozwiązania IT

Wraz z naszym partnerem technologicznym oferujemy sprawdzone, funkcjonujące na rynku rozwiązanie w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Systemy zarządzania jakością

Tworzymy i wdrażamy kompleksowe systemy zarządzania jakością w hurtowniach farmaceutycznych.

Audyty i Inspekcje

Przeprowadzamy audyty kwalifikacyjne operatorów logistycznych oraz podwykonawców w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych.