Certyfikat GDP

Certyfikat GDP jest certyfikatem dla firmy transportowej, który potwierdza spełnienie najwyższych wymagań stawianych przez Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Posiadanie Certyfikatu daje możliwość świadczenia usług dla branży farmaceutycznej oraz logistyki badań klinicznych.

Certyfikat GDP wydawany jest na okres 3 lat, uwzględniając konieczność przeprowadzenia 2 audytów sprawdzających.

Uzyskanie Certyfikatu GDP gwarantuje, że podmiot posiada:

 • Politykę Walidacyjną oraz Główny Plan Walidacji
 • Analizę ryzyka
 • Kwalifikację procesu transportu
 • Procedury i instrukcje dotyczące zasad spedycji, załadunku, transportu i rozładunku produktów
 • Procedury obsługi reklamacji i zwrotów
 • Procedury postępowania awaryjnego
 • Procedury audytów wewnętrznych
 • Procedury ubezpieczeniowe
 • Procedury bezpieczeństwa transportu
 • Kwalifikację personelu
 • Kwalifikację podwykonawców, w tym umowy jakościowe
 • Kwalifikację pojazdów transportowych obejmującą:
  • mapowanie skrzyń ładunkowych pojazdów
  • kontrolę dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej pojazdów
  • kwalifikację urządzeń pomiarowych używanych podczas transportu
  • program higieny skrzyń ładunkowych pojazdów
 • Przeszkolony, objęty certyfikatem  DPD,  personel związany z dystrybucją
Powrót