Systemy zarządzania jakością

Tworzymy i wdrażamy kompleksowe systemy zarządzania jakością w hurtowniach farmaceutycznych i u przedsiębiorców zajmujących się transportem leków.

Dokonujemy rewizji istniejących systemów zarządzania jakością, jak również przygotowujemy standardowe procedury operacyjne dla wybranych procesów lub produktów oraz tworzymy praktyczne formularze do sporządzania zapisów systemowych.

Tworzymy procedury w zakresie zarządzania ryzykiem i przeprowadzamy analizy ryzyka kluczowych procesów wykonywanych w dystrybucji i transporcie leków.

Mamy doświadczenie w tworzeniu zintegrowanych systemów zarządzania jakością dla przedsiębiorców posiadających więcej niż jedną hurtownię farmaceutyczną lub różne systemy zarządzania jakością wymagające integracji.

Wspieramy w przeprowadzaniu przeglądów zarządczych i audytów wewnętrznych zgodnych z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.


Poznaj naszą ofertę

Kompleksowo zajmujemy się wprowadzaniem produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych na rynek polski, systemami zarządzania jakością, systemami IT, a także walidacją i mapowaniem procesów. Świadczymy usługi doradcze i audytorskie, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w konferencjach.

Walidacja systemów i procesów

Świadczymy usługi w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych, interfejsów (EDI), systemów monitoringu temperatury i wilgotności.

Mapowanie i kwalifikacja

Centrum DPD posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur.

Transport / magazyny

Centrum DPD posiada praktyczne doświadczenie w zakresie transportu oraz przechowywania produktów.

Szkolenia / Warsztaty / Konferencje

Nasi eksperci prowadzą szkolenia i warsztaty, a także dzielą się wiedzą na konferencjach branżowych.

Doradztwo bieżące i projektowe

Zapewniamy bieżące wsparcie dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznych.

Rozwiązania IT

Wraz z naszym partnerem technologicznym oferujemy sprawdzone, funkcjonujące na rynku rozwiązanie w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Audyty i Inspekcje

Przeprowadzamy audyty kwalifikacyjne operatorów logistycznych oraz podwykonawców w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych.