Audyty i Inspekcje

Przeprowadzamy audyty kwalifikacyjne operatorów logistycznych oraz podwykonawców w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych, pomagamy w procesach re-kwalifikacji podwykonawców.

Przeprowadzamy audyty sprawdzające w hurtowniach farmaceutycznych i u przedsiębiorców zajmujących się transportem leków, jak również audyty przygotowujące do inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Wspieramy przedsiębiorców w czasie inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub audytów przeprowadzanych przez zleceniodawców lub partnerów biznesowych.

Pomagamy w przygotowaniu Harmonogramów Działań Naprawczych i wdrożeniu zatwierdzonych działań CAPA po inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Doradzamy w tracie postępowań administracyjnych związanych ze spełnieniem wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Uczestniczymy jako eksperci wspierających audytorów w trakcie kontroli wewnętrznych.


Poznaj naszą ofertę

Kompleksowo zajmujemy się wprowadzaniem produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych na rynek polski, systemami zarządzania jakością, systemami IT, a także walidacją i mapowaniem procesów. Świadczymy usługi doradcze i audytorskie, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w konferencjach.

Walidacja systemów i procesów

Świadczymy usługi w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych, interfejsów (EDI), systemów monitoringu temperatury i wilgotności.

Mapowanie i kwalifikacja

Centrum DPD posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur.

Transport / magazyny

Centrum DPD posiada praktyczne doświadczenie w zakresie transportu oraz przechowywania produktów.

Szkolenia / Warsztaty / Konferencje

Nasi eksperci prowadzą szkolenia i warsztaty, a także dzielą się wiedzą na konferencjach branżowych.

Doradztwo bieżące i projektowe

Zapewniamy bieżące wsparcie dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznych.

Rozwiązania IT

Wraz z naszym partnerem technologicznym oferujemy sprawdzone, funkcjonujące na rynku rozwiązanie w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Systemy zarządzania jakością

Tworzymy i wdrażamy kompleksowe systemy zarządzania jakością w hurtowniach farmaceutycznych.