Mapowanie i kwalifikacja

Centrum DPD posiadając wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur oferuje Państwu usługi:

  • Mapowania magazynów
  • Mapowania chłodni/mroźni
  • Mapowania komór przeładunkowych
  • Mapowania pojazdów transportowych w pełnym zakresie od 3,5t do 24t
  • Analizy ryzyka, analizy rozmieszczenia punktów pomiarowych oraz wskazanie miejsc  krytycznych

Posiadamy ponad 130 urządzeń, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać mapowania dużych powierzchni oraz wielu pojazdów na raz. Wszystkie nasze czujniki są raz w roku wzorcowane w akredytowanym laboratorium PCA. W naszej pracy wykorzystujemy również kamerę termowizyjną.

Świadczymy również usługi w zakresie kwalifikacji pomieszczeń oraz urządzeń znajdujących się w magazynach. W ramach kwalifikacji pomieszczeń wykonujemy czynności związane z systemami kontroli dostępu, systemem SSWiN oraz HVACC. Na życzenie Klientów przeprowadzamy kwalifikację chłodni oraz mroźni. Opracowujemy Główne Plany Walidacji obejmujące Politykę Walidacyjną.


Poznaj naszą ofertę

Kompleksowo zajmujemy się wprowadzaniem produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych na rynek polski, systemami zarządzania jakością, systemami IT, a także walidacją i mapowaniem procesów. Świadczymy usługi doradcze i audytorskie, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w konferencjach.

Walidacja systemów i procesów

Świadczymy usługi w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych, interfejsów (EDI), systemów monitoringu temperatury i wilgotności.

Transport / magazyny

Centrum DPD posiada praktyczne doświadczenie w zakresie transportu oraz przechowywania produktów.

Szkolenia / Warsztaty / Konferencje

Nasi eksperci prowadzą szkolenia i warsztaty, a także dzielą się wiedzą na konferencjach branżowych.

Doradztwo bieżące i projektowe

Zapewniamy bieżące wsparcie dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznych.

Rozwiązania IT

Wraz z naszym partnerem technologicznym oferujemy sprawdzone, funkcjonujące na rynku rozwiązanie w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Systemy zarządzania jakością

Tworzymy i wdrażamy kompleksowe systemy zarządzania jakością w hurtowniach farmaceutycznych.

Audyty i Inspekcje

Przeprowadzamy audyty kwalifikacyjne operatorów logistycznych oraz podwykonawców w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych.