Doradztwo bieżące i projektowe

Zapewniamy bieżące wsparcie dla przedsiębiorców we wszystkich aspektach formalnych, jakościowych i technicznych związanych z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznej.

Staramy się niezwłocznie rozwiązywać wszystkie praktyczne problemy w prowadzeniu działalności dystrybucyjnej i szybko odpowiadać na pytania i wątpliwości klientów.

Pomagamy w wyborze operatora procesów logistycznych,  przygotowaniu wymagań użytkownika w zakresie pomieszczeń i urządzeń hurtowni farmaceutycznej, tworzeniu planów pomieszczeń oraz w wyborze systemów skomputeryzowanych pozwalających właściwe funkcjonowanie hurtowni.

Wspieramy w procesie uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, pomagamy w rozszerzeniu zezwolenia o komory przeładunkowe i przeprowadzeniu zmian zezwoleń.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji wymaganej dla prowadzenia działalności pośrednika w obrocie hurtowym produktami leczniczymi i rejestracji pośredników.

Doradzamy w zakresie przygotowania treści umów z operatorami logistycznymi oraz innymi podwykonawcami w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych.

Kompleksowa obsługa doradcza w zakresie:

  • Profesjonalnego doradztwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w obszarze Prawa Farmaceutycznego, Ustawy o wyrobach medycznych oraz Ustawy refundacyjnej;
  • Przygotowania projektów umów dystrybucyjnych;
  • Przygotowania umów jakościowych (QAA);
  • Sporządzania opinii;
  • Fachowego doradztwa przy zgłoszeniu podejrzenia sfałszowania produktu;
  • Pomocy przy uzyskaniu stosownych zezwoleń, w tym stawiennictwo w urzędach.

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze branży farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem obrotu hurtowego.


Poznaj naszą ofertę

Kompleksowo zajmujemy się wprowadzaniem produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych na rynek polski, systemami zarządzania jakością, systemami IT, a także walidacją i mapowaniem procesów. Świadczymy usługi doradcze i audytorskie, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w konferencjach.

Walidacja systemów i procesów

Świadczymy usługi w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych, interfejsów (EDI), systemów monitoringu temperatury i wilgotności.

Mapowanie i kwalifikacja

Centrum DPD posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur.

Transport / magazyny

Centrum DPD posiada praktyczne doświadczenie w zakresie transportu oraz przechowywania produktów.

Szkolenia / Warsztaty / Konferencje

Nasi eksperci prowadzą szkolenia i warsztaty, a także dzielą się wiedzą na konferencjach branżowych.

Rozwiązania IT

Wraz z naszym partnerem technologicznym oferujemy sprawdzone, funkcjonujące na rynku rozwiązanie w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Systemy zarządzania jakością

Tworzymy i wdrażamy kompleksowe systemy zarządzania jakością w hurtowniach farmaceutycznych.

Audyty i Inspekcje

Przeprowadzamy audyty kwalifikacyjne operatorów logistycznych oraz podwykonawców w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych.