Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum DPD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żelazna 41/15, 00-836 Warszawa.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
  • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, telefon).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • firmy współpracujące z Centrum DPD Sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia w zakresie prowadzenia działań marketingowych i obsługi strony www,
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający ze współpracy.
6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Dane osobowe podają państwo dobrowolnie. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Centrum DPD Sp. z o.o. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe świadczenie usług.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.