Mateusz Drewnowski

Specjalista IT/Ekspert ds. walidacji

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania, jak również absolwent Wydziału Informatyki tejże placówki. Magister zarządzania i inżynier informatyki.

Posiada bogate, 10 letnie doświadczenie w administracji serwerami Unix, bazami Oracle oraz systemami klasy ERP a także 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym dużej spółki Skarbu Państwa w zakresie service-desk. Od 6 lat związany z branżą farmaceutyczną. Członek zespołów walidacyjnych w zakresie systemów ERP, WMS oraz innych. Jako specjalista IT bierze czynny udział w projektach związanych z wdrażaniem oraz utrzymaniem systemów skomputeryzowanych w branży farmaceutycznej – ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji hurtowej produktów leczniczych.


Poznaj naszą ofertę

Kompleksowo zajmujemy się wprowadzaniem produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych na rynek polski, systemami zarządzania jakością, systemami IT, a także walidacją i mapowaniem procesów. Świadczymy usługi doradcze i audytorskie, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w konferencjach.

Walidacja systemów i procesów

Świadczymy usługi w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych, interfejsów (EDI), systemów monitoringu temperatury i wilgotności.

Mapowanie i kwalifikacja

Centrum DPD posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur.

Transport / magazyny

Centrum DPD posiada praktyczne doświadczenie w zakresie transportu oraz przechowywania produktów.

Szkolenia / Warsztaty / Konferencje

Nasi eksperci prowadzą szkolenia i warsztaty, a także dzielą się wiedzą na konferencjach branżowych.

Doradztwo bieżące i projektowe

Zapewniamy bieżące wsparcie dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznych.

Rozwiązania IT

Wraz z naszym partnerem technologicznym oferujemy sprawdzone, funkcjonujące na rynku rozwiązanie w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Systemy zarządzania jakością

Tworzymy i wdrażamy kompleksowe systemy zarządzania jakością w hurtowniach farmaceutycznych.

Audyty i Inspekcje

Przeprowadzamy audyty kwalifikacyjne operatorów logistycznych oraz podwykonawców w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych.