Agnieszka Skipioł-Płaneta

GDP Validation Manager

Agnieszka od kilkunastu lat związana jest z branżą farmaceutyczną i posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa dla klientów zajmujących się dystrybucją, wytwarzaniem oraz badaniami klinicznymi produktów leczniczych.

Wiedzę budowała pracując w hurtowni farmaceutycznej, sieciach aptek i wytwórni badanych produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska kierownicze, przewodniczyła lub uczestniczyła w zespołach projektowych oraz wdrożeniowych w różnych sektorach branży farmaceutycznej. Szczególnie dobrze czuje się w  projektach związanych z walidacją systemów skomputeryzowanych i procesów oraz kwalifikacją pomieszczeń, urządzeń i dodatkowych systemów wspierających pracę hurtowni farmaceutycznych. Nie są jej również obce szerzej pojęte kwestie jakościowe związane z dystrybucją i wytwarzaniem produktów leczniczych.

Prowadziła m.in. projekty inwestycyjne dotyczące organizowania hurtowni farmaceutycznych, opracowywania planów restrukturyzacji, usprawniania i wdrażania procesów w spółkach.

Po pracy można ją spotkać w stadninie, na zajęciach animal flow lub w domu z rodziną podczas gry w planszówki i wspólnych zabaw z pieskiem Karmen. Uwielbia realizować się kulinarnie.

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Przeprowadzenie kilkudziesięciu walidacji systemów skomputeryzowanych oraz kwalifikacji pomieszczeń i urządzeń wraz z instalacjami i systemami wspomagającymi,
  • Skuteczne wsparcie klientów w kilkudziesięciu postępowaniach o uzyskanie/rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – m.in. w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych oraz kwalifikacji pomieszczeń,
  • Prowadzenie walidacji kluczowych procesów w hurtowniach farmaceutycznych,
  • Udział w tworzeniu szeregu systemów zarządzania jakością,
  • Przeprowadzanie kilkudziesięciu audytów przygotowawczych do inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
  • Reprezentowanie klientów w tracie inspekcji w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych,
  • Opracowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji wraz z przygotowaniem planu strategicznego w firmie z branży farmaceutycznej.

Poznaj naszą ofertę

Kompleksowo zajmujemy się wprowadzaniem produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych na rynek polski, systemami zarządzania jakością, systemami IT, a także walidacją i mapowaniem procesów. Świadczymy usługi doradcze i audytorskie, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w konferencjach.

Walidacja systemów i procesów

Świadczymy usługi w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych, interfejsów (EDI), systemów monitoringu temperatury i wilgotności.

Mapowanie i kwalifikacja

Centrum DPD posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w mapowaniu temperatur.

Transport / magazyny

Centrum DPD posiada praktyczne doświadczenie w zakresie transportu oraz przechowywania produktów.

Szkolenia / Warsztaty / Konferencje

Nasi eksperci prowadzą szkolenia i warsztaty, a także dzielą się wiedzą na konferencjach branżowych.

Doradztwo bieżące i projektowe

Zapewniamy bieżące wsparcie dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznych.

Rozwiązania IT

Wraz z naszym partnerem technologicznym oferujemy sprawdzone, funkcjonujące na rynku rozwiązanie w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Systemy zarządzania jakością

Tworzymy i wdrażamy kompleksowe systemy zarządzania jakością w hurtowniach farmaceutycznych.

Audyty i Inspekcje

Przeprowadzamy audyty kwalifikacyjne operatorów logistycznych oraz podwykonawców w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji produktów leczniczych.